Betalningsvillkor

Inledning

Välkommen till Fotocenter Höganäs, online fototjänst, som levereras till dig av Musik & Radiocity i Hbg AB. (”Musik & Radiocity i Hbg AB”). Följande villkor reglerar din användning av Fotocenter Höganäs-tjänsten. Genom att du använder dig av Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs-tjänsten accepterar du villkoren för tjänsten och ett juridiskt bindande avtal skapas. Vi ber dig därför att läsa villkoren för tjänsten noggrant.

Obs! Tänk på att bilden ibland inte blir exakt som den ser ut på din bildskärm eller din mobiltelefon. En bildskärm har en belyst bakgrund som gör att bilden framträder mer än vad ett fotografi klarar av att visa. En dator/mobil har en upplösning på 72dpi och ett fotografi 300dpi, vilket innebär att en skärm kan inte visa hela upplösningen som en fotografisk bild klarar av. Ska du göra många antal av samma bild så rekommenderar vi dig att först göra ett prov så att du ser hur det färdiga resultatet blir. Vårt fotografiska labb arbetar i s-RGB, gör alltid bilden i den valda storleken i utfallande 300dpi. Har du några frågor gällande detta kontakta oss innan du printar ut din order. Lagd order är kundens eget ansvar och man är som kund fullt betalningsskyldig.

Betalning genom faktura ska betalas inom 20 dagar. Hämtas beställning i butik betalas den på plats i butiken.
om inte betalning sker i tid kommer fakturan lämnas vidare till KUNDINKASSO för vidare åtgärd. Om det finns något som är fel på fakturan ber vi er att anmärka på fakturan inom 8 dagar. Glöm inte att ange faktura nummer på din betalning.
Betalning sker till BG 261-0269.

Varumärke och copyright
Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs och alla därtill hörande bilder, logotyper och namn på tjänster utgör varumärken för Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs. Tredje parts varumärken, som används i anslutning till denna tjänst, utgör respektive ägares egendom. Du äger inte rätt att använda något varumärke i samband med någon produkt eller tjänst utan uttryckligt medgivande från ägaren till respektive varumärke.

Du bör utgå från att allt innehåll eller andra arbeten, som är tillgängliga för dig genom denna tjänst (sammanfattningsvis ”innehållet”), skyddas av copyright eller av andra egendomsrättigheter. Du har ingen rätt att kopiera, skapa arbeten som kan härledas till, distribuera, visa eller framföra något av innehållet utan uttryckligt tillstånd från ägaren av det aktuella innehållet.

Din copyright
Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs respekterar andras upphovsmannarättigheter. Om du tror att intrång har skett i din copyright för ett arbete, ber vi dig kontakta Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs. När vi har tagit emot dina klagomål, kommer Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs eventuellt att ta bort det innehåll, som du anser gör intrång i din copyright. Dessutom kan Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs komma att avsluta kontot för den medlem, som förefaller att göra intrång i dina upphovsmannarättigheter.

Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs hävdar ingen egendomsrätt med avseende på någon bild, som finns i något av dina fotoalbum. För det enda syftet att visa dina bilder genom ditt Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs-album och fullgöra eventuella beställningar, som du och de inbjudna till ditt album lämnar in, beviljar du Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs en royaltyfri licens utan ensamrätt för användning, kopiering, distribution och visning av dessa bilder.

Ditt uppträdande
Oacceptabla handlingar och innehåll, som beskrivs ytterligare här nedan, kommer att utgöra grund för att stänga av dig från tillgång till vår tjänst, för att ta bort utlagt material och för att inte fullgöra din beställning. Villkoren för att du ska få använda denna tjänst är att du inte:
(a) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, trakasserande, ärekränkande, oanständigt, vulgärt, gör intrång i andras personliga integritet, är fyllt av hat eller på annat sätt anstötligt;
(b) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför något innehåll, som du inte har rätt att överföra;
(c) skadar minderåriga på något sätt;
(d) förfalskar sidhuvudstexter eller på annat sätt manipulerar identifierare för att maskera ursprunget för något innehåll, som överförs genom denna webbplats;
(e) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför material som innehåller virus för program eller annan datorkod, filer eller program som skapats för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos något datorprogram;
(f) stör eller avbryter (eller försöker störa eller avbryta) denna webbplats eller servrar eller nätverk anslutna till denna webbplats eller inte följer några av kraven, rutinerna, riktlinjerna eller bestämmelserna för nätverksanslutning till denna webbplats;
(g) ger uttryck för smädelser, stötande språk och bilder, obscenitet eller pornografi eller annat material, som skulle kunna ge upphov till någon form av skadeståndsskyldighet i civil- eller brottmål enligt tillämplig lag eller bryter mot några lagar eller bestämmelser från något styrande organ, som utgör laga forum för Musik & Radiocity i Hbg AB, dess dotterbolag eller användare.

Ingen styrning av innehållet
Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs kontrollerar inte innehållet i någon användares album och har ingen skyldighet att för något ändamål kontrollera sådant innehåll. För allt innehåll, som levereras av användare av denna tjänst ansvarar uteslutande respektive användare, inte Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs.

Friskrivande från garanti och begränsning av ansvarsskyldighet
Denna webbplats och alla produkter och tjänster, som Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs erbjuder, tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några som helst garantier. I den utsträckning som lagen medger friskriver sig Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs från alla garantier för säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och funktion med avseende på denna tjänst.

I din egenskap av användare måste du vara införstådd med och överens om att såväl inlämnande av film och digitala bilder till Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs som nedladdning eller överföring av något material via Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs-tjänsten sker efter eget gottfinnande och på egen risk och att enbart du själv är ansvarig för eventuell förlust eller skada på din film eller bild och alla skador i ditt datorsystem eller förlust av data, som beror på nedladdning eller överföring av något material. Vid eventuell förlust av eller skada på din film ska Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs endast vara skyldiga att ersätta detta med samma mängd oexponerad film jämte framkallning.

Förutom vad som uttryckligen angivits i föregående stycke, ska Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs i den utsträckning lagen medger inte vara skadeståndsskyldiga för några direkta eller indirekta skador, även om Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs har blivit underrättade om möjligheten för sådana skador.

Allmänna villkor
Alla juridiska frågor, som uppkommer ur eller har samband med användningen av denna tjänst, ska tolkas i enlighet med lagarna i @country@ utan hänsyn till motstridiga lagprinciper. Dessa villkor för tjänsten utgör hela överenskommelsen mellan dig och Musik & Radiocity i Hbg AB / Fotocenter Höganäs med avseende på användningen av denna tjänst.